BVVW Ledendag

DE BVVW LEDEN, FAMILIE & DISPLAY-DAG VAN 12 JUNI 2010

Locatie:            Clubhouse van de Mechelse Waterski Klub - Battenbroekstraat 1 te B-2800 MechelenBeste Vrienden – Leden,

 

Dat ons BVVW druist van creativiteit, dynamisme – waarvan de initiatieven niet meer te tellen zijn, soms zelfs met wat van het goede teveel, volgens sommigen onder ons – zo hadden uw event-manager en uw vicevoorzitter, Yves QUIREYNS en Henry van der AUWERA, op verzoek van onze voorzitter weer zowat uitgedokterd, nl. de hier in de aanhef vermelde familiedag.

Henry had voorgesteld dit event te houden in het clubhuis van MWK, waarvan hij destijds de medestichter was en tevens thans ook nog de vicevoorzitter; hij had er uiteraard een voet in huis.


Het is inderdaad een prachtige locatie midden in een natuur- en recreatiegebied, midden in het groen dus en aan de rand van het meer van Battenbroek, een waterski watervlak van zomaar even 55 ha, met een stijlvol interieur met open haard, 15 meter lange toog (belangrijk) en een mooi terras met uitzicht op het meer en een zeer degelijke taverne/restaurant.

Tijdens een voorafgaande sympathieke werklunch ([1]) hebben Yves en Henry de zaak geëvalueerd, geschikt gevonden en sowieso weer wat geprogrammeerd, waarvan hierna het relaas.

Inderdaad, op zaterdag 12 juni, bij dag en dauw, t.t.z. om 8.30 uur, stonden uw bestuurs- en medewerkende leden paraat op de locatie met hun artilleriecollecties en andere expo-items.

Deze werden keurig, en meestal voorzien van tekst en uitleg, uitgestald op de bovenverdieping van het clubhouse, waarvan de ene helft hiervoor voorzien was, de andere voorbehouden voor de voordrachten.

Inmiddels arriveerden, ter klokke 10, onze BVVW-leden en genodigden, welke onthaald werden op een geurige koffie en bijzonder lekkere croissants.

Uiteraard een goed begin om de dag op een zeer conviviale manier in te zetten, terwijl de diverse vrijwilligers zich verder inzetten op de etage met hun expo-activiteiten.

Precies om 11.30 uur nam de Voorzitter, Frank RODYNS, het woord en heette de aanwezigen – welgeteld 28 personen – hartelijk welkom, waarna hij ons verzocht plaats te nemen op de bovenverdieping voor de voordracht onder het thema “de Colt revolvers van 1847 tot heden”.

Bovenaan de trap werden zij onder het expo-motto van “De Wapens van Napoleon” en het 1e Empire, onthaald door een heuse soldenier van het 7e Linie Bataljon in groot ornaat en met het nodige alaam ([2]).

./..

Nu is het zo dat uw verslaggever van dienst een speciale mededeling dient over te maken.

In het ruime aanbod waren 3 displays voorzien, nl.:

  • de wapens van Napoleon, enz.
  • de wapens van de Belgische strijdkrachten van 1830 tot heden
  • een verkoopstand voor vrije Amerikaanse revolvers en pistolen,

maar de Wetgevers en de F.O.D. gooiden hier wel wat roet in het eten.

Teneinde ons – toekomstgericht - evt. ellende te besparen, hadden wij voornoemde diensten ingelicht over ons initiatief, met verzoek of zij hier een probleem mee hadden.

Aanvankelijk was er even paniek, zowel bij de mensen van Justitie als binnen onze eigen gemeenschap.

Dit was nu een vervelende vraag, waarvan hen geen voorgaande bekend was.

Als primaire reactie hierop kregen wij een duidelijk antwoord: “VERBOTEN”.

Nu, uw BVVW haalt nu niet zo gemakkelijk bakzeil, en wij zijn er in geslaagd een positieve dialoog op te bouwen met de wetgevende instanties en de Mechelse toezichthoudende lokale politie; dankzij onze voorzitter, Frank RODYNS, als lid van de adviescommissie voor de wapens, en Henry, als nationaal secretaris van het Koninklijk Verbond der Belgische Schuttersverenigingen, kon de geplande display uiteindelijk doorgaan, mits respect van de ons bekende veiligheidsvoorschriften voor alle vergunningplichtige wapens, een uitzondering toegestaan als erkende organisatie van wapenverzamelaars.

Het volstond ons uiteindelijk hiervan kennis te geven aan de Heer Burgemeester, als hoofd van de lokale politie.

Wat echter echt niet kon, was vrije vuurwapens aan te bieden voor verkoop; dit is inderdaad alleen maar voorbehouden aan de gevestigde wapenhandel en aan de erkende wapenbeurzen.

De Heer Yves DEVOS, aan wie wij aanvankelijk dit nu gecancelled voorstel deden, was echter zo fair een zeer interessante, zoniet unieke – voor wat bepaalde items betreft – collectie van Amerikaanse wapens ter beschikking te stellen.

Tot slot bleef er dan nog een ander probleem op te lossen; de Heer Yves Devos, die aangezocht was om de geplande voordracht te houden, was “in extremis” belet om deze te kunnen houden.

Ook hier lag een oplossing voor de hand.

Wij vonden inderdaad een andere “Yves”, nl. Yves QUIREYNS, onze event manager, tevens bekend als een zeer exclusieve SMITH & WESSON-verzamelaar, die zich ook ontpopte als een meer dan degelijke Colt-kenner.

Zo heeft hij ons, met gebruik van zijn PowerPoint installatie een volle 2 uur in de ban gehouden met een soms ludieke, doch bijzonder schitterende voordracht; het was echt een unieke prestatie, waarbij de aanwezigen die er om vroegen – als kers op de taart – even enkele van deze zeer exclusieve wapens ter hand mochten nemen – een uitzonderlijke gunst! –, maar dan wel met witte handschoenen.

Een hartelijk proficiat en met deze dan ook een woord van dank aan onze event manager, zijn naam en functie waardig.

Inmiddels sloeg de klok 13.30 uur en werd het tijd voor de barbecue, niet binnenshuis echter, op de open haard, gezien het zonnige weder.  De voorzitter hield hieromtrent een democratisch referendum – de weergoden waren ons nu vrij gunstig gezind – waarbij bleek dat hij wel de enige was die zijn hand (of was het zijn vinger?) opstak om binnen de muren het maal te gebruiken – feit dat wel voor enige hilariteit zorgde.

Dus met zijn allen naar buiten, waar op het terras – tussen het groene lover en met zicht op zee – een reuze tafel voor ons gedekt stond, met zoals geplogen alles erop en eraan, maar – wat we met enige verbazing vaststelden - van een barbecue geen spoor… tot de chef, gevolgd door zijn brigade, grote schotels met geroosterd lam, kip, koteletten, worst en andere saucijsjes, kwam aandraven, met daarbij een keur van primeurgroentjes en andere crudités, vers gebakken broodjes, en vooral voor ieders smaak en goesting, hun geprefereerde ALL-IN-dranken.  Kortom, een BBQ zonder BBQ – maar toch met gastronomische ambiance op zijn best, dit dan terwijl andere Chinese vrijwilligers de kostbare displays op de bovenverdieping bewaakten.

Om 15.00 uur precies werd vervolgens de wapenexpo voor aanwezigen en genodigden ([3]) opengesteld, met andermaal tekst en uitleg en andere interactieve gesprekken – de er getoonde items waren dikwijls vrij exclusief en pasten perfect in het vooropgestelde thema, t.w. de wapens z.g. van Napoleon en deze van de Belgische strijdkrachten van 1830 tot heden, plus daarbij de reeds eerder vermelde collectie van de Heer Devos van vrije Amerikaanse, vnl. vuistwapens, die iedereen al wel eens deed watertanden.

Inmiddels waren de meer sportievelingen afgezakt naar de steiger waar de Heer Hugo ROMANUS met zijn nieuwe speedboot op hen stond te wachten voor een “cruise” op het 55ha grote meer.  Voor velen een nieuwe sensationele ervaring – maar ook hier stond de klok niet stil en omstreeks 17.30 was de tijd aangebroken voor het afscheid, waarbij de voorzitter, Frank RODYNS, in zijn slotrede zijn tevredenheid van de aanwezigen verwoordde en beklemtoonde dat deze 12e juni 2010 weer als een Heyday te noteren viel voor ons BVVW, waarbij zoals steeds “les absents ont eu tort”. –

Van uw locale verslaggever van dienst: Henry van der AUWERA.

Ter info: zoals gemeld was de kostprijs voor dit event € 40,- ALL-IN met alles, en dan ook alles, ook de dranken, inbegrepen!

Voor de voorzitter die deze prijssetting berekende was dit beslist een schot in de roos (waar hij tevens ook uiteraard heel goed in is, en dit is niet figuurlijk bedoeld).

Wij kwamen er inderdaad perfect mee rond en de clubkas moest hiervoor generlei aangesproken worden – tot grote geruststelling en voldoening van onze “trésorier” oftewel penningmeester.

 


[1] N.v.d.r.: op eigen kosten…

[2] Waarvan de verre voorvaders aanwezig waren te WATERLOO in 1815 langs de zijde der geallieerden, alsook een vrijheidsstrijder van 1830 in blauwe kiel en astrakanmuts versierd, met onze toen horizontale driekleur.

[3] Hier mochten wij tevens de voorzitters van onze twee grootste sportschuttersclubs van het KVBSV.na / V.S.K., de H.S.V. en ZILVERBERG,  nl. de Heren Carlos LAQAE & Alain TITS, eveneens begroeten.