Doelstellingen

De BVVW heeft als maatschappelijk doel de belangen van de legale wapenverzamelaars in het algemeen en die van de erkende wapenverzamelaars in het bijzonder te behartigen op alle mogelijke vlakken m.b.t. het verzamelen van wapens en munitie.  Daartoe zal de vereniging er onder meer naar streven :

a. Het patrimonium van de erkende wapen- en/of munitieverzamelaar te vrijwaren en te garanderen voor het nageslacht.

b. Het bevorderen van contacten tussen de erkende verzamelaars onderling, met andere verenigingen met gelijkaardig doel en naar de bevoegde overheid toe.

c. Het informeren van haar leden m.b.t. alle relevante informatie betreffende haar doel.

d. Het verlenen van deskundig advies betreffende wapens en munitie aan de bevoegde overheden of verenigingen met hetzelfde doel, die hierom vragen.

e. Constante samenwerking met de bevoegde overheid om het statuut van de erkende wapenverzamelaar voortdurend te optimaliseren.


Wij hopen dus zeker de contacten tussen de verzamelaars onderling, zowel Franstalig als Nederlandstalig te bevorderen, alsook de contacten tussen de erkende verzamelaars en de bevoegde overheden.